Trainingsschema
Standaard Bekijk schema

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs
terug naar het nieuwsarchief

Een gelukkig, sportief en vooral gezond 2022!

“Beste leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters en iedereen die DSC een warm hart toedraagt, van harte
welkom op onze nieuwjaarsreceptie…


Zo is meestal het begin van mijn speech op de 1e zaterdag na de jaarwisseling. Helaas zit het er dit jaar (nog) niet in!

In de afgelopen (al bijna) 2 jaar zijn we geconfronteerd met de beperkingen als gevolg van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus.

De voetbalsport heeft op amateurniveau hiervan ook flink te lijden. En zeker ook voor onze vereniging zijn deze tijden ondanks overheidssteun een zware periode. Mag de jeugd dan nog in groepsvorm trainen, voor de overige leden zijn er nauwelijks mogelijkheden en het vooruitzicht is allerminst helder. Telkens beraad de KNVB zich op mogelijkheden maar die worden natuurlijk uiteindelijk bepaald door het ‘Outbreak Management Team’ en onze regering. Geen makkelijke taak zo is al wel gebleken en een zware verantwoordelijkheid!

Namens het Bestuur wil ik terugkijkend op 2021 ook een aantal positieve zaken benoemen
  • Dank aan alle leden die hun lidmaatschap continueerden, gelukkig zijn er niet veel leden die er anders over dachten!
  • Dank aan alle sponsoren die hun steun aan DSC voort zetten onder deze omstandigheden! Dus leden denk aan onze sponsoren als je iets gaat aanschaffen of een dienst af wil nemen.
  • Dank aan alle vrijwilligers die daar waar nog mogelijk hun inzet geven !
  • Dank aan alle supporters die de wedstrijden bezoeken!
Daar waar mogelijk hebben we geprobeerd het sociale aspect van de vereniging in te vullen. Dat vind plaats door de trainingen te blijven aanbieden, het open houden van het clubhuis en terras ondanks de beperkende maatregelen, de Grote Club Actie, de steun in de Rabo Club Support actie, de toetreding van nieuwe sponsoren en recent kon de jeugd Sinterklaas nog ontmoeten in het clubhuis.

Veel meer zat er helaas niet in, geen Paaseieren zoeken, geen DSC week, geen In/Uitzwaai toernooi, geen vrijwilligersavond, geen kerstdraaimiddag, geen kerstzaalvoetbaltoernooi vooral te weinig competitiewedstrijden waar we tenslotte uiteindelijk voor bezig zijn en nu ook geen Nieuwjaarsreceptie.

Ook is het traditie om op de Nieuwjaarsreceptie onze jubilarissen te huldigen. Naast de 14 jubilarissen die we afgelopen Nieuwjaarsreceptie niet konden huldigen zijn er voor dit jaar nog eens 11 leden die in het zonnetje gezet zullen worden. De jubilarissen zijn als volgt verdeeld: 5 leden 25 jaar, 3 leden 40 jaar, 2 leden 50 jaar en 1 lid 60 jaar lid. We gaan een ander passend moment zoeken om hen te huldigen en zullen een persoonlijk bericht hier over sturen.

Ook voor de Algemene Leden Vergadering moeten we weer een nieuw moment vinden, waarin we als bestuur aan de vereniging dit keer de periode 2019-2021 zullen verantwoorden ! Alle stukken liggen klaar dus zodra het mogelijk is zullen we de uitnodiging op de website plaatsen. 

Kijken we vooruit naar 2022 dan is dat een bijzonder jaar voor DSC. Allereerst omdat DSC jubileert, we bestaan als vereniging per 1 april 90 jaar!
De jubileumcommissie is bezig met een aantrekkelijk programma samen te stellen voor de gehele doorsnede van de vereniging van 31 maart tot en et zondag 3 april, noteer dit vast in uw agenda. Ook lopen de voorbereidingen voor de DSC week met in het 1 e weekend DSC Challenge 4 Life.

Samen met Kinderopvang ’t Veldmuisje zijn we de voorbereidingen aan het treffen om op de accommodatie van DSC een sport BSO te realiseren. De intenties zijn helder. De werkvoorbereidingen zijn gestart en we zullen u over de vorderingen informeren. Door deze samenwerking kunnen we de accommodatie in dagsituatie ook een maatschappelijke belangrijke rol geven in Kerkdriel. Uiteraard doen we dit ook in overleg en afstemming met de gemeente die al gezegd dit voornemen hebben te steunen.

Tot slot willen we als Bestuur graag benadrukken dat voetbal de belangrijkste bijzaak van het leven is en gezondheid het meest belangrijk ! Daarom wensen we dat we iedereen weer snel, in goede gezondheid, zullen kunnen ontmoeten bij DSC en dat we weer van voetbal hoofdzaak kunnen maken !

Bestuur vv DSC