Trainingsschema
Standaard Bekijk schema
Corona informatie
De laatste info omtrent Corona

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs
terug naar het nieuwsarchief

Van de Bestuurstafel 23 april '21

Van de Bestuurstafel...

Het eerste kwartaal is inmiddels voorbij. Gelukkig worden inmiddels de eerste versoepelingen doorgevoerd en we hopen dan ook dat senioren boven de 27 kunnen binnenkort zonder beperkingen kunnen trainen.

We roepen we alle leden op de corona regels in acht te blijven nemen. Het is nog even volhouden. De gemeente volgt ons nauwgezet op de handhaving van preventiemaatregelen!

Inmiddels is ook duidelijk dat de KNVB de competities niet gaat hervatten, maar de competities stromen door naar de Regiocup. Meer informatie daarover is hier te vinden en uiteraard berichten wij jullie als we meer weten.

Seizoenkaarten voor het seizoen ‘20-‘21 blijven één jaar langer geldig en kun je bij een thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen gratis omwisselen voor een seizoenkaart ’21-’22. Uiteraard kan dit pas wanneer wij van de overheid weer supporters op ons complex mogen toestaan.

Ook de door de EHBO vereniging georganiseerde AED/BLS trainingen worden verplaatst naar de 2de helft van 2021. Wij zullen jullie informeren als we van de EHBO vereniging nieuwe planning ontvangen hebben.

1 april 2021 bestond onze vereniging 89 jaar. Over een jaar gaan we ons 90-jarig jubileum vieren. Wil je bijdragen aan het organiseren van lustrum activiteiten, spreek dan een van de bestuursleden aan of stuur een berichtje naar info@vvdsc.nl.

Van de penningmeester krijgen we nog steeds positieve signalen over de contributie en sponsorbijdragen, die ervoor zorgen dat de vereniging kan voortbestaan. Namens het voltallige bestuur dank aan alle leden en sponsoren!

Wij hopen iedereen weer snel op de club te mogen ontmoeten.

Bestuur vv DSC