Trainingsschema
Standaard Bekijk schema

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs
terug naar het nieuwsarchief

Terugblik op het seizoen 2021-2022 Deel 1: Krijgen we een 'normaal' seizoen zoals voor Corona?

Ondanks dat we wel iets verloop aan spelers hebben gehad in seizoen 2020-2021 starten we met
veel bekenden en enkele nieuwe gezichten. Zowel Vrouwen 1 als de Heren 1 van DSC starten met
nieuwe trainers, Klaas Bieze bij de vrouwen en Robin Verheijden bij de mannen, beide ondersteund
door de stafleden die al langer in die functies werken.
Jan Burg die lang als coördinerend HJO veel werk verzette bij de Jeugdopleiding van DSC, had al
besloten die functie niet meer te vervullen en dus zouden we gaan ervaren hoe het zonder zijn
ervaring zou vergaan. Gelukkig hield Jan wel een oogje in het zeil.
In september bleek dat de toename van Corona besmettingen in augustus weer afnam en wel
zodanig dat zelfs de 1,5 meter maatregel werd losgelaten. Dat was wel een mooie opsteker voor de
bekerderby tegen en in Alem die ook nog in het teken stond van de verlate viering van hun 90-jarig
bestaan. De wedstrijd was er een om niet snel te vergeten met als slotakkoord een bal die wel of
niet de doellijn van DSC was gepasseerd. De scheidsrechter besloot dat het geen doelpunt was en
DSC won met 2-3. Daarna volgde zoals het hoort bij een derby een mooi feest!
Na die wedstrijd kondigde Tom van Geffen aan dat het meteen zijn laatste wedstrijd was en dus kon
de hoofdtrainer met zijn staf gaan bepalen wie de opvolger moet gaan worden.
De voorbereidingen verlopen verder redelijk en de competities starten zoals gepland eind
september. Omdat DSC op 1 april 2022 90 jaar zal bestaan wordt er een jubileum commissie
opgericht om de feestelijkheden te bedenken en organiseren. Zo’n 12 personen gaan aan de slag.
Maar al in oktober blijkt dat er een nieuwe Corona golf op komst is en er worden weer beperkende
preventieve maatregelen ingevoerd. In november worden nog meer maatregelen opgelegd met zelf
een gedeeltelijke lockdown. Vragen als ‘gaan we het seizoen nu weer niet afmaken’ en ‘wat
betekent dit voor het jubileum’ waren vaak aan de orde.
Medio december blijkt de virus variant Omikron zo besmettelijk dat competities worden stilgelegd
voor de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar. Echter blijkt dat het ook in de jongere leeftijdscategorieën
.heerst en veel wedstrijden daar door uitvallen, er is wekelijks geen pijl op te trekken wie wel en niet
zullen spelen. Aan trainingen en clubhuisbezoek zijn ook allerlei beperkingen opgelegd.
De traditionele nieuwjaarsreceptie kan hierdoor niet gepland worden en ook de ALV (Algemene
Leden Vergadering) die al vaker uitgesteld was, moest wederom verplaatst worden.
Eind januari blijkt dat de besmettingen afnemen en dat sporten weer mag. De trainingen worden
weer opgepakt na deze bijzondere lange winterstop. Hoe snel is iedereen in staat weer fit te worden
?
Medio februari blijkt dat de preventieve maatregelen in rap tempo afgebouwd worden en lijkt er
nog net voldoende tijd om competities volledig te kunnen gaan uit spelen.

De jubileumcommissie weet medio februari dat de voorbereidingen de getroffen zijn nu in 6 weken
tijd uitgevoerd moeten gaan worden. Dat is een hele uitdaging, maar die wordt wel aan gegaan!
Begin maart wordt de ALV gepland en dit keer kan deze ook echt doorgaan. DSC heeft de Corona
periode goed kunnen doorstaan vanwege de inkomsten uit de contributies en sponsoring en door
gebruik te maken van de steunmaatregelen die de overheid bood. Het bestuur spreekt uit aan de
leden en sponsoren zeer erkentelijk te zijn voor die steun in deze voor iedereen moeilijke periode !
Ook betekent deze ALV het eind van de bestuursperiode van Wim Steenbekkers. We zijn een goede
hardwerkende collega in het bestuur kwijtgeraakt, maar gelukkig blijft Wim nog vele andere taken
buiten het bestuur vervullenen gaat hij niet verloren voor onze vereniging! We zijn Wim zeer
dankbaar voor zijn bestuurlijk werk !
In de ALV komen nog meer noemenswaardige onderwerpen aan de orde, namelijk de problemen die
sponsorcommissie heeft met de tenue sponsoring, het voor het derde seizoen op rij niet verhogen
van de contributie en de steeds slechter wordende accommodatie, in het bijzonder de kleedkamers
en de beperkte mogelijkheden van de gebouwen. In de vooruitblik op het nieuwe seizoen komen we
hier nog op terug.
Ook is per 1 juli 2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Mogelijk kan dit gaan
leiden tot aanpassing statuten en huishoudelijk regelement, echter dit zal altijd in een ALV
beklonken moeten worden. De adviezen de we van de KNVB hier over verwachten hebben we nog
niet ontvangen. Gelukkig worden we door onze hoofdsponsor en juridisch adviseur Vissers Legal
deskundig hier in begeleid.
In deel 2 tm 12 van de terugblik zullen we aandacht geven aan de onderdelen van het jubileum
weekend, de DSC week en andere bijzonderheden uit het seizoen en uiteraard ook een vooruitblik
op aankomend seizoen in deel 13.