Trainingsschema
Standaard Bekijk schema

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs

Lid worden

Lid worden van voetbalvereniging DSC?
Inschrijven gebeurt middels de site van de KNVB:  https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/BBJK28S

Vul al uw gegevens in en na acceptatie zal door de vereniging contact met u worden opgenomen over de verdere gang van zaken.
Houd er rekening mee dat tijdens het seizoen ( augustus tot juni ) een wachtlijst kan ontstaan doordat teams al vol zitten.

Contributie Tarieven per 1 juli 2020.

Jeugdlid O-13 tot en met O-19:  € 152,- per jaar.
Jeugdlid O-12 en jonger:  € 136,- per jaar.

De contributie is zonder wasgeld, omdat de teams zelf ervoor zorg dragen dat de tenues (per toerbeurt) gewassen worden.

Seniorenlid: € 222,- per jaar.

De contributie is exclusief wasgeld. Het wasgeld bedraagt € 22,- per seizoen per spelend lid, met uitzondering van een seniorenlid dat vanwege dispensatie nog in de bovenbouw voetbalt.

Uitzonderingen op bovenstaande contributie tarieven:

Voetballers:


Senioren in een onderlinge 7 tegen 7: € 154,- per jaar.
Senioren walking football: € 154,- per jaar.

Deze leden betalen geen wasgeld, want er wordt door DSC geen (wedstrijd)kleding in bruikleen gegeven.

Niet voetballers:

Steunend lid: € 66,- per jaar.
Trainingslid senioren: € 146,- per jaar, leden verzorgen hun eigen tenue.

Overige leden:

Begeleiders van 7- en 11 tallen€ 18,- per jaar (ter dekking van de KNVB kosten en bijbehorende verzekering).

Betalingswijze
Het verenigingsjaar van DSC loopt van 1 juli t/m 30 juni. Deze loopt gelijk met het KNVB boekjaar.

Nieuw lidmaatschap:

Per jaar
Betalingen vooraf per automatische incasso.

Per kwartaal
Betalingen in de eerste maand van het desbetreffende kwartaal per automatische incasso, jaarbedrag delen door vier.

Indien iemand gedurende het verenigingsjaar lid wordt zal er naar rato contributie betaald moeten worden.

Bestaand lidmaatschap:

Per jaar
Betalingen vooraf per automatische incasso.
Betalingen vooraf per nota, met surplus van € 15,- verwerkingskosten (voor de steunende leden met surplus van € 5,- verwerkingskosten).

Per kwartaal
Betalingen in de eerste maand van het desbetreffende kwartaal per automatische incasso, jaarbedrag delen door vier.

Indien leden of ouders van leden een afwijkende betalingsregeling voor de contributie willen treffen, worden zij verzocht om vóór 1 september contact op te nemen met penningmeester@vvdsc.nl.

Stoppen als lid van voetbalvereniging DSC?
Dat vinden we jammer!

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van DSC of via deze pagina https://vvdsc.nl/algemeen/lid-afmelden/. U dient eventueel de achterstallige schulden te voldoen en mede de in bruikleen verkregen goederen in goede staat in te leveren. De opzegging is pas definief nadat u hier bevestiging van heeft ontvangen.

Kinderen die in de O8, O9, O10, O11, O12 en bij de Kanjers voetballen kunnen per half jaar opzeggen.

De contributie incasso stopt op de eerste dag van het nieuwe half jaar.
Er wordt geen restitutie gegeven op het lopende half jaar .

Alle overige leden gaan het lidmaatschap aan voor één heel seizoen en dienen zich jaarlijks vóór 15 juni bij de secretaris af te melden. Indien dit nadien gebeurt behoudt DSC zich het recht voor de reeds betaalde kosten aan de KNVB op het lid te verhalen dat te laat opgezegd heeft.

Vragen?
Dan verzoeken we u om niet te bellen, maar een email te sturen naar penningmeester@vvdsc.nl