Trainingsschema
Standaard Bekijk schema (pagina 1)

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs

Lid worden

Lid worden van voetbalvereniging DSC?

Vul dan het onderstaande formulier onder aan de webpagina in en er zal zo snel mogelijk met u contact opgenomen worden.

Ondanks dat u zich via de website bij DSC aanmeldt als senioren lid of als ouder / verzorger van een kind dan moet u op het sportcomplex van DSC een inschrijvingsformulier in komen vullen. U kunt dit op onderstaande dagen doen.

Jeugdlid
Inschrijven is mogelijk tijdens het seizoen op woensdagavond tussen 20:15 en 20:45 uur. U dient zich in de bestuurskamer jeugd bij Natasja Schippers te melden. Indien u op vermeld tijdstip niet kunt, neem dan contact op met Natasja Schippers, 06-13018623.

Voor het inschrijven van Kanjers kunt u zich melden bij Wim Steenbekkers, 06-51874836.

Indien het nieuwe lid bij aanmelding 16 jaar of ouder is dient een geldig legitimatiebewijs overlegt te worden

Seniorenlid
Inschrijven is mogelijk tijdens het seizoen op donderdagavond tussen 20.30 en 21.00 uur. U dient zich in de bestuurskamer senioren bij Harald Zomers te melden en er dient een geldig legitimatiebewijs overlegt te worden.

Contributie Tarieven per 1 juli 2017.

Jeugdlid:
voor 1 januari 2018 jonger dan 19 jaar:
 • € 120,- per jaar
Dit bedrag is inclusief een bijdrage van € 2,- om kledingherstelkosten te betalen.

De contributie is zonder wasgeld, omdat de teams zelf ervoor zorg dragen dat de tenues (per toerbeurt) gewassen worden.

Seniorenlid: op 1 januari 2018 19 jaar of ouder:
 • €192,- per jaar
Dit bedrag is inclusief een bijdrage van € 2,- om kledingherstelkosten te betalen.

De contributie is exclusief wasgeld. Het wasgeld bedraagt € 20,- per seizoen per spelend lid.

Uitzonderingen op bovenstaande contributie tarieven:

Voetballers:
 • Senioren, in een onderlinge 7 tegen 7 competitie op zondagmorgen betalen €138,- per jaar.
Deze leden betalen geen wasgeld en ook geen bijdrage van € 2,- in de kledingherstelkosten, want er wordt door DSC geen (wedstrijd)kleding in bruikleen gegeven.

Niet voetballers:
 • Steunend lid betaalt € 50,- per jaar.
 • Trainingslid senioren betaalt € 138,- per jaar, leden verzorgen hun eigen tenue.
Overige leden:
 • Begeleiders van 7- en 11 tallen betalen € 12,- per jaar (ter dekking van de KNVB kosten en bijbehorende verzekering).
Betalingswijze per 1 juli 2017
Het verenigingsjaar van DSC loopt van 1 juli t/m 30 juni. Deze loopt gelijk met het KNVB boekjaar.

Nieuwe lidmaatschap:
 • Per jaar
  Betalingen vooraf per automatische incasso.
   
 • Per kwartaal
  Betalingen vooraf per automatische incasso, jaarbedrag delen door vier.
Indien iemand gedurende het verenigingsjaar lid wordt zal er naar rato contributie betaald moeten worden.

Bestaand lidmaatschap:
 • Per jaar
  Betalingen vooraf per automatische incasso.
  Betalingen vooraf per nota, met surplus van € 5,- verwerkingskosten.
   
 • Per kwartaal
  Betalingen vooraf per automatische incasso, jaarbedrag delen door vier.
  Betalingen vooraf per nota, jaarbedrag delen door vier met € 5,- per keer verwerkingskosten.
Indien leden of ouders van leden een afwijkende betalingsregeling voor de contributie willen treffen, worden zij verzocht om vóór 1 september contact op te nemen met penningmeester@vvdsc.nl.

Stoppen als lid van voetbalvereniging DSC?
Dat vinden we jammer!

Opzeggen dient te gebeuren bij de secretaris van DSC. U dient eventueel de achterstallige schulden te voldoen en mede de in bruikleen verkregen goederen in goede staat in te leveren.

Kinderen die in de O8, O9, O10, O11 en bij de Kanjers voetballen kunnen per half jaar opzeggen.
 • De contributie incasso stopt op de eerste dag van het nieuwe half jaar. 
 • Er wordt geen restitutie gegeven op het lopende half jaar .
Alle overige leden gaan het lidmaatschap aan voor één heel seizoen en dienen zich jaarlijks vóór 15 juni bij de secretaris af te melden. Indien dit nadien gebeurt behoud DSC zich het recht voor de reeds betaalde kosten aan KNVB op het lid te verhalen dat te laat opgezegd heeft.

Vragen?
Dan verzoeken we u om niet te bellen, maar een email te sturen naar penningmeester@vvdsc.nl

Aanmeldformulier

U kunt zich ook aanmelden via onderstaand formulier:
Naam: Telefoonnummer: E-mail: Opmerking: