Trainingsschema
Standaard Bekijk schema

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs
terug naar overzicht

Nieuwsbrief Maart 2016

DSC 5

Ons DSC 5, ja dat elftal wat hard op weg is naar de kampioenstitel is super blij met de tenue's die gesponsord zijn door Kledingwinkel DreamsZ. De spelers en begeleiding van dit elftal willen deze sponsor dan ook hartelijk danken voor dit geweldige gebaar. 

 

 


Rabobank Clubkas Campagne 2016
Rabobank Clubkas Campagne. Kom in actie!
Voetbalvereniging DSC, Stichting IJsbaan Maasdriel SIJM en Smartlappenkoor Gère Weg doen dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Rabobank Bommelerwaard draagt de lokale samenleving een warm hart toe. Jaarlijks ondersteunt zij veel verenigingen en stichtingen in de Bommelerwaard. Speciaal voor verenigingen en stichtingen organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne en stelt hiervoor € 60.000,- beschikbaar.

Wie
Leden van Rabobank Bommelerwaard mogen van 29 maart t/m 13 april stemmen op hun favoriete vereniging / stichting. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag (€ 60.000,-) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
Voetbalvereniging DSC, Stichting IJsbaan Maasdriel SIJM en Smartlappenkoor Gère Weg ontvangen het aantal op hun uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat deze stem waard is.

Steun ons !
Natuurlijk proberen Voetbalvereniging DSC, Stichting IJsbaan Maasdriel SIJM en Smartlappenkoor Gère Weg zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken. Ben jij lid van Rabobank Bommelerwaard? Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie, vrienden en kennissen hun stem geven aan Voetbalvereniging DSC, Stichting IJsbaan Maasdriel SIJM en Smartlappenkoor Gère Weg tijdens de stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne. Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne vind je op Rabobank Bommelerwaard.

Hoe en wanneer
Van Rabobank Bommelerwaard ontvangt ieder lid uiterlijk 29 maart een stem code. Hiermee kun  je via Rabobank Bommelerwaard stemmen op jouw favoriete club Voetbalvereniging DSC, SIJM en Gère Weg. Uiterlijk 13 april moeten de stemmen uitgebracht zijn !
Stem op onze club, we rekenen op uw steun!

Hartelijk dank voor de steun aan Voetbalvereniging DSC, Stichting IJsbaan Maasdriel SIJM en Smartlappenkoor Gere Weg!
    

De afgelopen 2 jaar ontving DSC € 690,- en € 720,- als gevolg van uw stem. Het zou mooi  zijn als we het resultaat weer iets zouden kunnen verbeteren !

Vast dank !

Notulen Algemene Ledenvergadering
Beste leden
Hierbij de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) over seizoen 2014-2015

In de terugblik en verantwoording die het bestuur geeft in de ALV is ook altijd de blik naar de toekomst gericht.
Enerzijds door de begroting aan de ALV voor te leggen en dit jaar ook de besluitvorming over het extra kunstgrasveld

De ALV heeft besloten dat de door het bestuur geadviseerde keuze het kunstgras op het hoofdveld te laten leggen de juiste is. De gemeente gaat DSC voor de aanleg van het extra kunstgrasveld ook meer kosten doorrekenen. Helaas kan dit niet door DSC opgebracht worden zonder de contributie structureel ingaande per seizoen 2016-2017 te verhogen. Onderstaand een passage uit het verslag van de ALV waarin dit toegelicht wordt. Uiteraard is ook het volledige verslag van de ALV bijgevoegd.

Met vriendelijke groet
Bestuur vv DSC

      Als gevolg van de stijgende huur die de gemeente DSC in rekening gaat brengen en
      het verleggen van onderhoudsactiviteiten van gemeente naar DSC zal er na 2 jaar
      een structurele kostenstijging ontstaan van ca 12. 000 euro. Deze ontstaat na 2 jaar.
      De gemeente gaat met de betrokken verenigingen na het 2e jaar evalueren omdat zij
      voornemens is nog meer kosten bij de verenigingen neer te leggen maar dat op dit
      moment  nog  politiek niet verantwoord vindt.

      DSC legt aan de leden voor obv ca 600 spelende leden per lid de contributie met
     10 euro te verhogen voor komend seizoen en het seizoen er na zodat we in 2 jaar tijd
     de structurele kostenverhoging met extra contributie inkomsten afdekken

      Steunende en niet spelende leden zullen slechts 2 euro contributieverhoging
      tegemoet zien omdat zij geen profijt hebben van het kunstgras.

      De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel.

      De contributie voor seizoen 2016/2017 ziet er dan als volgt uit:
      
              *  Jeugdlid: 10 euro verhoging: in totaal 110 euro
              *  Seniorenlid: 10 euro verhoging: in totaal 182 euro, exclusief 20 euro
                  wasgeldvergoeding
             *   Overige leden: 2 euro verhoging

     Contributie seizoen 2017/2018:

             *  Jeugdlid: 10 euro verhoging: in totaal 120 euro
             *  Seniorenlid: 10 euro verhoging: in totaal 192 euro, exclusief 20 euro
                 wasgeldvergoeding
             *  Overige leden: 2 euro verhoging

     Contributie seizoen 2018/19: afhankelijk van evaluatie door gemeente met
     verenigingen,  maar minimaal op de voet van seizoen 2017/18 verder.

Vrouwen aan de macht
Ik ben vooral  een toeschouwer.   
Soms doe ik mee uit clubliefde maar meestal sta ik langs de lijn en maak ik een overpeinzing.


 
Ik moet een goed nadenken om een handvol vrouwen te nomen die een bestuurlijke
functie hebben. Ein Power-Frau is uiteraard Merkel, Duitsers zijn altijd al voorlopers
geweest. Smit-Kroes is een europese hoogvlieger uit de oer-hollandse polder, stevig    
en standvastig met de boerenbond laarzen in de klei gezogen. Uit een recent verleden de
vrouwelijke variant van  ijzeren Rinus; Margareth Tatcher met een gezicht als de
staalconstructie van de Tower-Bridge.
Emancipatie is een langzaamaan proces dat al enkele decennia loopt maar het krijgt na al
die jaren eindelijk een gezichtin kabinet Rutte 2. Al met al blijft het een schril contrast met
machtige mannen.


In uitvoering zijn er wel meer namen te benoemen. In de media en in de sport zijn
tientallen voorbeelden te vinden van uitmuntende, uitblinkende en bepalende vrouwen.
Linda, Dafne, Chantal en Heleen zijn namen die zo vertrouwd in onze huiskamer klinken
dat het net lijkt of ze de ‘girl-nextdoor’ zijn. We volgen het spoor wat het twitter-vogeltje
achterlaat. De looks zijn een vertrouwd gezicht op face-book.

Binnen DSC is de vrouwenvleugel ook groeiende. We hadden al Sjan, Karin en Kasia.
Daar zijn Karin, Natasja en vele anderen bijgekomen en het is nog steeds, al is het
gestaag, groeiende. Een van de nieuwe aanwinsten is Angela die deze nieuwsbrief weer
leven heeft ingeblazen.
Goed bezig dames.

Het meiden/damesvoetbal is de laatste 3 jaar explosief gegroeid, maar wordt nog steeds
aangestuurd door mannen. Mannen van mars die beleid bepalen over de Venus-
bewoonsters. Vrouwen verzamelen informatiedoor ervaringen te delen en vragen te
stellen. Mannen willen vertellen en informatie geven in plaats van vragen te stellen. 
Communiceren is actief luisteren maar in de kantine weten de mannen het altijd beter.
Laten we allebei terug gaan naar onze eigen planeet en geef de vrouwen de macht over
hun eigen vleugels. Latenwij mannen nou eens een keer erkennen dat vrouwen
natuur-talenten zijn. Geef toe dat vrouwen de beste bestuurders zijn als we kijken naar
het gezin waar moeder de vrouw alles reilt en zeilt,
er met een akelige precisie voor zorgt dat alles perfect schematisch georganiseerd
wordt. Da’s uitvoering op management niveau.

Ik pleit voor een bestuurlijke afscheiding voor het vrouwenvoetbal.
Geef de vrouwen een eigen vrouwenbestuur.


Foto van de MaandLoterij DSC Feestweek
Zoals ieder jaar organiseert DSC jaarlijks een loterij tijdens de DSC Feestweek. Dit jaar wordt de trekking op de tweede zaterdag van de DSC feestweek verricht. Op dit moment worden de loten verkocht á €5,- per stuk tijdens de thuiswedstrijden van DSC 1. Ook zijn de loten verkrijgbaar in de kantine achter de bar.

Dit jaar hebben we als doel om met de opbrengst een bijdrage te leveren aan de aanpassingen rondom het nieuwe kunstgrasveld. Verder willen wij u erop wijzen dat er een verkeerde datum van trekking op de loten staat. De trekking is namelijk op zaterdagavond 28 mei.

We rekenen op uw steun!
Van de Bestuurstafel

Na ruim 1 jaar weer een Nieuwsbrief !

Heel erg blij is het bestuur met het heugelijke feit dat we weer een Nieuwsbrief Scoren! kunnen versturen. Na het terugtreden van Henk van der Werf bleek het pas onlangs mogelijk om een nieuwe redacteur te vinden. Angela van Bokhorst heeft de handschoen opgepakt en daar zijn we erg blij mee en we hopen dat Angela er ook veel plezier aan zal beleven.

Tot het weer verschijnen van de Nieuwsbrief hebben we u vooral via de homepage van de website geïnformeerd en dit zullen we ook voortzetten.

In de Nieuwsbrief is uiteraard ook ruimte voor jou input. Wil je een artikel laten plaatsen stuur dit dan naar info@vvdsc.nl.

Het is niet mogelijk om in deze Nieuwsbrief een periode van ruim 1 jaar nog even te beschouwen, maar wel stippen we onderstaand een aantal bijzondere zaken nog even aan.

Besluit gemeenteraad: toekennen extra kunstgrasveld

Momenteel  wordt zowel aan de voorbereiding van de aanbesteding als aan de formele vastlegging in een overeenkomst met de gemeente hard gewerkt.
We verwachten ook nog zeker een beroep te doen op de leden om in de periode rondom de uitvoering werkzaamheden te verrichten.
Zeker is dat DSC meer kosten moet gaan dragen en dat betekent dat we voor spelende leden de contributie meer dan regulier moeten verhogen. Per komend seizoen zal er een structurele verhoging zijn van € 10,- en ook het seizoen er na zal nog eens € 10,- structurele verhoging volgen.
Daarna volgt een evaluatie met de gemeente, die al aangegeven heeft naar het nog meer doorschuiven van kosten naar de verenigingen. Uiteraard zal  het bestuur streven naar het niet meer dan hoogst noodzakelijke.

Recent is de verslaglegging van de ALV (Algemene Leden Vergadering) geplaatst. Daarin is dit nog uitgebreider te lezen.

Selectie KNVB Nederlands elftal meisjes -16.
Anne Kros is geselecteerd, iets om supertrots op te zijn en DSC is dat in ieder geval ook !

Nu ook de volwassen dames naar het EK 2017 in Nederland !! gaan is het mooi dat onze DSC talenten daarbij al zo dicht in de buurt lijken te komen. Fantastisch toch ?!

Samenwerking
DES vierde haar jubileum concert op 26 september 2015 op onze accommodatie en de belangstelling was groot op een mooie zomerse avond.

Recent ook op de website gepubliceerd is de pilot om in de B-lichting te gaan samenwerken met de al bestaande samenwerking tussen Alem en RKVSC.

Oud papier
De vrijwilligers die dit voor DSC doen hebben zich wederom erg verdienstelijk gemaakt en hebben ook afgelopen jaar weer bijna € 4.000,- opgehaald. Onze complimenten !

Spelregelbewijs

Voor nu het 2e jaar dienen tweedejaars B-junioren verplicht het officiële KNVB Spelregelbewijs te halen. het spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. De website www.voetbalmasterz.nl is hiervoor gelanceerd. Via deze website kunnen tweedejaars B-junioren het officiële KNVB Spelregelbewijs halen. De B-junioren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij dit bewijs halen. VV DSC zal hen zoveel mogelijk informeren, instrueren en motiveren. Het behalen van het spelregelbewijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van spelers, vv DSC en KNVB. Op vrijdag 1 april 2016 om 19:30 uur is er gelegenheid om gezamenlijk in de kantine van vv DSC dit spelregelbewijs te halen.

Met vv DSC naar FC Den Bosch

Op vrijdag 22 april 2016 hopen we met een grote delegatie van vv DSC de wedstrijd FC Den Bosch – RKC Waalwijk te bezoeken. Toegang is voor kinderen tot en met 12 jaar gratis. Begeleiders en overige leden die meewillen betalen € 10,00. Deelnemers dienen zelf voor vervoer zorg te dragen. Opgeven uiterlijk zaterdag 9 april 2016 bij Wim Steenbekkers via mail aan: wsteenbekkers@gmail.com

Vrijwilliger in beeld

Ook is er weer een vrijwilliger van het jaar gekozen op de traditionele vrijwilligersavond in november 2015. Voor het 2e jaar op rij zijn er 2 vrijwilligers gekozen.
Het zijn Cees vogel, voor zijn verdienste als jarenlang lid van de activiteitencommissie, scheidsrechters coördinatie, functie van consul en zijn werk voor de accommodatiecommissie.
Hij was deze avond in goed gezelschap van Natasja Schippers die vele jaren de inschrijving van jeugdleden verzorgt en daar waar het nodig is ook inspringt als leider of trainster.
Zij ontvingen naast een oorkonde ook een mooie bos bloemen en een Alwima kado- en Dukdalf dinerbon.

Het bestuur.

Agenda

Spelregelbewijs lesavond      1 april 2016
Herhalingstraning AED/BLS     4 april 2016.
Bezoek FC Den Bosch – RKC Waalwijk    22 april 2016
DSC week        22-30 mei 2016.
Uitzwaaitoernooi       3 en 4 juni 2016.
Start werkzaamheden accommodatie    6 juni 2016.

Kijk voor meer informatie op onze website www.vvdsc.nl

DSC Week
Van 20 t/m 28 mei wordt de traditionele feestweek week bij DSC georganiseerd.
Traditie getrouw beginnen we op vrijdag 20 mei met verenigingsvoetbal en op zaterdag de verenigingsavond met als klapper Johan West!

Nieuw in de feestweek is een Gooische vrouwen Bingo op de donderdag! De rest van het programma wordt binnenkort bekend gemaakt op de site! Dit geldt ook voor verdere info over de Gooische vrouwen Bing