Trainingsschema
Standaard Bekijk schema

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs
terug naar overzicht

September 2009

Introductie
Hier zijn we weer! De eerste 'Scoren! nieuwsbrief' van DSC van het nieuwe seizoen.. Net als vorig jaar zullen we u ook komend jaar weer maandelijks voorzien van het nodige blauw-wit getinte nieuws.Het animo voor de nieuwsbrief is het afgelopen jaar fors gestegen. Waar we de eerste nieuwsbrief nog naar 60 leden verstuurde, zal deze September editie al naar zo’n 300 adressen worden verzonden. Samen met de 50 gedrukte edities, zorgt dit voor een totale ‘Scoren!’ oplage van zo’n 350 stuks!

Voor suggesties, vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de nieuwsbrief, kun je een e-mail sturen naar scoren@vvdsc.nl.

Van de Bestuurstafel
Ook in het nieuwe seizoen willen we het bestuur graag de ruimte geven om hun zegje te doen. Daarom in deze editie het woord aan het bestuur in; 'Van de bestuurstafel'.

Een nieuw seizoen met nieuwe gezichten.

Konden we u net voor het einde van het seizoen aankondigen dat Harald Zomers toegetreden was tot het bestuur, nu kunnen we u melden dat Geran Vogel (Sponsoring) en Raymond Leerintveld (Activiteiten) tot het bestuur toegetreden zijn. Uiteraard worden alle 3 de nieuwelingen nog formeel voorgedragen tijdens de Algemene Leden Vergadering in december dit jaar. We wensen ze veel succes en vooral plezier!

Website
De website is deels aangepast, maar bijvoorbeeld de elftalfoto’s moeten nog worden toegevoegd. Daar wordt de komende weken aan gewerkt. Mocht u vragen, opmerkingen of verbeteringen hebben, stuur ons (webmaster@vvdsc.nl) dan een berichtje.

Scheidsrechterscursus
Vorig jaar is er door 3 personen gereageerd op deze mogelijkheid, die bij 18 deelnemers op het sportpark van DSC gehouden kan worden. Inmiddels zijn er weer 2 aanmeldingen bijgekomen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Arnold Verbeek.

Sponsor in beeld

In de zomerperiode is de indeling van de bestuurskamer aangepast. Caterpillar schonk de buro’s, waarvoor hartelijk dank! Jan van Diessen schonk DSC 3 wedstrijdballen. Ook voor deze gift onze dank. Van Herwijnen Caravanstalling schenkt DSC 4 en DSC 6 nieuwe tassen. Zondag 13 september worden deze uitgereikt en zal de sponsor daarvoor bedankt worden.

Badhanddoeken
Aan de Jeugdafdeling is onlangs een badhanddoek geschonken. Deze badhanddoeken met ingeweven DSC-logo zijn voor senioren en andere belangstellenden ook te koop voor € 7,50. Contactpersoon: Geran Vogel.

Vragen voor de Penningmeester
Penningmeester Chris Ackermans heeft voor vragen van leden een emailadres geopend, namelijk penningmeester@vvdsc.nl. We kunnen het niet leuker maken, wel makkelijker !

Adreswijzigingen

Ons valt regelmatig op dat leden na verhuizing niet hun nieuwe adres en andere gewijzigde gegevens als telefoonnummers doorgeven. Dit resulteert bijvoorbeeld in het verkeerd bezorgen van het Infoboek. Dit kost DSC geld en U wordt niet bereikt. Controleer svp even of U dit niet vergeten bent. Mocht het toch zo zijn, meld de juiste gegevens aan secretaris Hans Verhoeven.

Wedstrijdformulieren
De KNVB heeft op de wedstrijdformulieren een extra in te vullen regel toegevoegd. Er wordt gevraagd de naam en code van de trainer in te vullen. Omdat trainers niet altijd elftallen begeleiden bij wedstrijden heeft het bestuur besloten dat de naam van de leider ingevuld wordt. Graag hier rekening mee houden.

Speeltuin
Het heeft misschien allemaal wat lang geduurd, maar de check van € 1.000 die de ‘Schippertjes’ voor DSC wonnen wordt binnenkort verzilverd. De voorbereidingen op het plaatsen van een nieuw door hun gekozen speeltoestel is gestart en zal binnenkort feestelijk opgeleverd worden.

Klussendagen zomer 2009
Ondanks het lange seizoen zijn vrijwilligers op 2 zaterdagen druk geweest met het klussen. Zo werden de tribune banken geschilderd (graag nu met de schoenen van de banken afblijven !), de haag die ons sportpark omzoomd gesnoeid, zwerfvuil opgeruimd, 6 kleedkamers voorzien van mechanische ventilatie en de bestuurskamer aangepast.
We danken de volgende leden voor hun inzet, namelijk Jack Ackermans, Jay Ackermans,Chris Ackermans, Ton Burg (jr), Gijs en Riek (bedankt voor de tompouce!) van Hemert, Ad Hooijmans, Chris Hooijmans, Ko Hooijmans, Anthonie Steenbekkers, Karel Stoof en Arnold Verbeek. Ook danken we de van der Haargroep voor het beschikbaar stellen van materieel

Kort Nieuws
Keeperstraining seizoen 09-10
Bij deze een (late) aankondiging voor het begin van de keeperstraining junioren dit seizoen. Dit jaar zal de keeperstraining op woensdag zijn in plaats van de gebruikelijke dinsdag. Dit om praktische redenen. Voor de D- en C-junioren zal de keeperstraining om 19.00 uur aanvangen en tot 20.00 uur duren. Hierna zullen de keepers van de A- en B-junioren aan de beurt zijn.

Kick off DSC F/E pupillen 2009-2010
Zaterdag 29/8 heeft Cock van Dijk, techniektrainer, het startschot voor het nieuwe seizoen (09-10) gegeven voor DSC jeugd. Gedurende de clinic werden techniek oefeningen, voetbalspellen en een mini toernooi gespeeld. Na afloop ontvingen alle spelers een certificaat met de scores die zij hebben behaald tijdens de clinic. Tijdens de clinic heeft DSC van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ouders te informeren over de organisatie, ambitie en werkwijze van DSC binnen de jeugdafdeling. Met deze spetterende opening van het nieuwe seizoen hopen wij alweer een succesvol jaar in te luiden. De grote club actie
Binnenkort gaan jeugdleden van DSC weer op pad om loten te verkopen. De loten kosten dit jaar zijn € 3,- per stuk. Voor de beste 3 verkopers zal DSC weer leuke prijzen ter beschikking stellen.
Steun DSC en koop loten!

Actie!
'Actie!' is een rubriek die speciaal is bedoeld om grote (of kleine) activiteiten rondom de club onder de aandacht te brengen. Ditmaal gaat deze rubriek over de voetbalschool die vorige maand heeft plaatsgevonden bij DSC.

Van Zaterdag 1, tot en met Dinsdag 4 Augustus vond ‘de Voetbalschool’ plaats op de sportvelden van DSC. Tijdens deze 4-daagse trainingskamp hebben de jonge deelnemers uiterst professionele voetbaltraining gekregen. Na afloop van het kamp was iedereen het er wel over eens:‘dit is voor herhaling vatbaar’. Vier dagen lang hebben de deelnemers bij de voetbalschool zich enorm geamuseerd. Waarbij alles natuurlijk in het teken van voetbal stond!

Hoe mooi het voetbalweer op zaterdag was, des te slechter was dit op zondag. De deelnemers lieten zich echter niet uit het veld slaan en na enkele keren weer omgekleed te hebben, ging iedereen onverstoord verder. Op maandag en dinsdag werd de temperatuur hoger en vermaakte iedereen zich opperbest. De leiding van de voetbalschool wisselden serieus voetbalwerk met lachwekkende momenten af.

Op de laatste dag werden de prijzen verdeeld onder de winnaars. De winnaars waren diegene die de voetbal onderdelen over het gehele kamp het beste hadden afgesloten. Alles werd door de organisatie keurig bijgehouden.
Na afloop werden ook de organisatie van de voetbalschool, de vrijwilligers, de trainers en de sponsoren bedankt voor hun geweldige inzet en organisatie.


De deelnemers kregen na afloop nog een aandenker en iedereen ging voldaan naar huis.

De Moeite Waard
In 'De Moeite Waard' willen we gebeurtenissen behandelen die volgens DSC extra aandacht verdienen. Deze gebeurtenissen kunnen al plaatsgevonden hebben, of zullen nog plaats moeten vinden. Deze keer willen we het vervangen en het nieuw aanleggen van de kunstgras velden belichten.

Momenteel zijn we druk bezig met de planning voor het aanleggen van de kunstgras velden. Op dit moment loopt de aanbesteding van de velden. Maandagavond 14 september hopen we in een overleg met het gemeentebestuur de exacte data van uitvoering te vernemen.
Deze data hebben we hard nodig om een aangepast trainingsschema voor alle 7- en 11-tallen op te stellen. We verwachten in de periode van ca 1 oktober tot 1 december 8 weken veld 3 te moeten missen en ca 2 weken het kunstgrasveld dat naar alle waarschijnlijkheid de 2e helft november aangepakt wordt. Een voorstel voor dit tijdelijke trainingsschema zal met bestuur en gemeente besproken worden en aansluitend zullen de leden geïnformeerd worden. Het zal een periode zijn waarin geen optimale situatie kan bestaan en hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Het bestuur van DSC vraagt vast jullie begrip hiervoor.

Column: .......
Graag even jullie aandacht voor het volgende. Al sinds de introductie van deze nieuwsbrief is de redactie van ‘Scoren!’ op zoek naar mensen die het leuk vinden om hun mening over een bepaald onderwerpen, met andere te delen. We willen deze mensen graag maandelijks (of eenmalig) de ruimte geven in de ‘Scoren!’ nieuwsbrief in de vorm van een column. Echter hebben we tot dusver van niemand een reactie ontvangen.

Heb jij onze oproep meerdere malen gemist, maar lijkt het je wel ontzettend leuk om een column te schrijven? Stuur dan snel een email naar scoren@vvdsc.nl en wie weet wordt jouw column volgende maand door alle DSC leden gelezen!