Trainingsschema
Slecht-weer Bekijk schema

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs
terug naar overzicht

Februari 2013

Van de bestuurstafel
Ook in de nieuwsbrief willen we het bestuur graag de ruimte geven om hun zegje te doen. Daarom in deze editie het woord aan het bestuur in: 'Van de bestuurstafel'
 

Bank tegen zinloos geweld
De landelijke primeur is op ons sportpark geplaatst. Iedereen die door de toegangspoort loopt kan dit symbool direct zien.

Uiteindelijk gaat het er om dat dit niet een symbool blijft maar dat iedereen beseft dat door de juiste houding en gedrag te hebben de voetbalsport ook een leuke sport blijft. Het bestuur zal hier samen met het verenigingskader ook blijvend aandacht aangeven !

Samenwerking met DSC Willem 2 / RKC

Op 2 februari is DSC een samenwerking met Willem 2 / RKC aangegaan. Henry Molenaar vertegenwoordigde de BVO’s bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst die voor onze en de regionale jeugd positieve impulsen zal opleveren. Ook voor ons kader zijn er mogelijkheden geboden om de opleiding en ontwikkeling te verruimen.

DSC  ervaart dit als een beloning voor de inzet die ze al ruim 5 jaar doet samen met de Hoofd Sponsoren Jeugdplan DSC. Ook zij worden voor het structureel steunen van DSC hiermee beloond.

Algemene Leden Vergadering
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) die redelijk bezocht is, heeft het bestuur wederom positieve jaarcijfers kunnen presenteren. De complimenten van de kascontrole commissie  (Stefan Chambonee en Johan Vissers) onderstreepte dit resultaat.
Het bestuur gaat, om de financiële positie van DSC verder te bestendigen, een samenwerkingsverband aan met kantoor van Herwaarden. Door de advieskracht van het kantoor ook voor DSC in te zetten verwacht het bestuur verdere besparingen te kunnen bereiken.

Daar de gemeente DSC heeft laten weten dat DSC de komende 7 a 8 jaar nog op de zelfde lokatie zal (moeten) blijven, betekent dit dat DSC de groei van het aantal leden zal moeten opvangen op de huidige lokatie. Het bestuur heeft op basis van deze middellange termijnverwachting besloten om dan ook investeringen niet uit te stellen. Uiteraard zal het bestuur proberen de middelen zo efficiënt en effectief mogelijk te besteden.

Het vrachtwagenparkeerterrein naast ‘ons’ parkeerterrein zal naar verwachting in het voorjaar als extra parkeerruimte beschikbaar komen.
DSC heeft aan de gemeente 3 ontwerpen aangeboden voor de inrichting van dit terrein.  We zijn in afwachting van momenteel nog lopende beroepschriftenprocedure en de keuze die de gemeente maakt.

In de ALV heeft de vergadering besloten in te stemmen met het bestuursvoorstel de contributie te verhogen met  € 2,- per lid per seizoen, ingaande per 1 juli 2013.

In de ALV is ook afscheid genomen van ons bestuurslid Jeugd, Mark Verachtert. Door zijn drukke zakelijke agenda heeft hij zich niet herkiesbaar gesteld. DSC heeft Mark bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon voor zijn jarenlange inzet!

Ter vervanging is Wim Steenbekkers aangetreden. Wim is voor velen al een bekend gezicht en heeft sinds de start van het seizoen op projectbasis al het bestuur versterkt. Eenzelfde weg heeft Karel Pompen bewandeld sinds het begin van dit seizoen. Beide zijn in de ALV unaniem door de aanwezige leden gekozen.

We wensen Wim en Karel veel succes en vooral plezier in hun functie. Het bestuur is zeer tevreden met deze nieuwe collega’s !

Vizier op 2020
In de ALV heeft Nico Nendels een beeld geschetst van de tussentijdse resultaten van deze projectgroep. DSC 2020 is een groep DSC-ers die is gaan nadenken over hoe DSC er over 8 tot 10 jaar uit kan/moet zien. DSC2020 kijkt naar o.a. Ambitie, Recreatie voetbal, andere vormen van voetbal, economische omstandigheden, sociaal en maatschappelijk rol en dus hoe onze club er dan uit moet zien en wat er voor nodig is om er te komen. In 2011 is gestart met de Sportieve Ambitie 2020. Deze ambitie luidt alsvolgt: “Nu werken aan een gedegen 3e klasser te blijven en tevens alle noodzakelijk voorwaarden gaan invullen en uitwerken om over 8-10 jaar een gedegen, solide 2e klasser te worden en te blijven.”

DSC heeft op dit moment ongeveer 700 leden. Om een stabiele 2e klasser te worden zullen we moeten doorgroeien naar ongeveer 1000 leden. Dit heeft gevolgen voor onze vereniging op alle gebieden; organisatie, locatie, technische staf; faciliteiten, etc.

Om door te groeien naar 1000 leden is onze accommodatie te klein, en zoals eenieder wel heeft vernomen is er voorlopig nog geen zicht op verplaatsing van onze velden. De werkgroep en het Bestuur zijn op dit moment bezig om verschillende opties te bestuderen.

Sponsor in beeld
Ron Schapendonk, De Arend en Hooijmans Compost  schonken ook prijzen voor de kerstdraaimiddag. Excuus voor de late vermelding !

ErgoDirect sponsorde een deel van de kerstpakketten die DSC aan al onze sponsoren heeft aangeboden. Johan Bruijgom verzorgde gratis werk op onze accommodatie. Locked Safe Holland gaat onze keyholding verzorgen en is bordsponsor geworden. Kantoor van Herwaarden gaat voor DSC de administratie voeren en haar advieskracht inzetten om DSC nog stabieler te maken. Het bestuur heeft een overeenkomst gesloten waarin het sponsoraandeel dat er al was ook aanzienlijk uitgebreid wordt.

De druk bezochte Nieuwjaarsreceptie op 5 januari werd gesponsord door Theo Grandia Assurantiën, Schildersbedrijf Gijs van Hemert, Caravanstalling van Herwijnen, Gerard van Herwaarden, Flex-i-trans, Gerard Rovers, Online Identity en MCD van den Oord.

Een aanvraag bij het coöperatiefonds van RaboBank Bommelerwaard voor een bijdrage in de kosten voor het aanpassen en uitbreiden van de lichtmastinstallaties van onze accommodatie is gehonoreerd door de RaboBank Bommelerwaard. We hebben een bedrag van € 5.000 ontvangen !

Aan alle sponsoren onze hartelijke dank !

Lief & Leed
Mark Verachtert en Aniek Verschuur zijn een paar dagen voor de kerst de trotse ouders geworden van dochter Tess.

Adrian Piels en Brenda Stoof zijn de trotse ouders van dochter Sara geworden.

Hoofdsponsor en spelend lid Johan Vissers is 50 geworden. Zo ook zag John van Vonderen Abraham. Gerard Rovers werd 65 .

Aan allen onze hartelijke felicitaties !

Voetbalkamp 2013
Begin juli vind het inmiddels traditionele voetbalkamp weer plaats
Inschrijven is nu al mogelijk op http://www.devoetbalschool.nl/nl/agenda/8-juli-2013/voebalkamp-kerkdriel/
Accommodatie

In de winterstop is er in de CV ruimte  een compleet nieuwe elektriciteitskast geplaatst, ten behoeve  van de nieuwe veld verlichting voor veld 2 en omdat de oude gedateerd is en daardoor onbetrouwbaar. De aanbesteding voor de verlichting nadert zijn einde, er
zitten nog twee aannemers in de finale.
De accommodatie commissie is in overleg met de firma Plieger uit Zaltbommel voor nieuwe douchekoppen  voor in de kleedkamers.  

Consumptieprijzen
Als gevolg van een sterke stijging van de inkoopprijzen heeft het bestuur besloten om de consumptieprijs te verhogen van € 1,60 naar € 1,65. Het glas fris voor de jeugd op zaterdag blijft € 0,50! De prijsstijging gaat het 1e weekend na Carnaval.

Wall of Fame
Het bestuur zal in het clubhuis een Wall of Fame inrichten door een overzicht van Ereleden, Leden van Verdienste en Vrijwilligers van het Jaar te presenteren en dit uiteraard te actualiseren als er nieuwe coryfeeën aan toegevoegd moeten worden.

Jubilarissen
Dit jaar zijn op de Nieuwjaarsreceptie 12 jubilerende leden in de bloemetjes gezet. Het zijn:

25 jaar lid: Jack Ackermans ( oud speler, sportmasseur, Oud commissielid TZ), Mark van Dijk (spelend lid), Dennis van der Loo (spelend lid en Ledenraad van Elf), Jan te Voert (spelend lid) Martijn van Herwaarden (spelend lid en oud papier), Hans Nendels (7 x7 en oud papier), Niek Nendels (spelend lid, commissie Communicatie en Technische Zaken) en Jeroen Veldhuis (spelend lid).

40 jaar lid: Martin Hooijmans (7x7, leider, trainer, coördinator van de C, commissielid Sponsoring en Visie 2020) en Gerard van der Meijden (oud bestuurslid, mede auteur jubileum boek).

50 jaar lid: Wim de Lang (oud leider en speler), Henk Hooijmans (oud voorzitter, lid commissie Communicatie en sponsor)

Helaas waren Mark van Dijk en Jan te Voert verhinderd, zij zullen hun jubileumspeld en presentjes nog ontvangen !

1-2tje
1-2tje  In de rubriek; '1-2tje' leggen we een lid van DSC een aantal keuzes voor waar hij er slechts één van mag kiezen. Dit keer leggen we de keuzes voor aan Niek Pompen.  Niek is een 1e jaars D speler en speelt in de D3. Hij is 11 jaar en speelt het liefst op het middenveld.

Stellingen:
Club Binnenland: AZ / FC Twente
Fc Twente, dit omdat daar spelers in staan die van mijn favorieten club Feyenoord af komen .

Club Buitenland: Barcelona / Real Madrid
Barcelona, een mooie club die het beste voetbal speelt van de hele wereld.

Speler Binnenland: Jordy Clasie / Kevin Strootman
Jordy Clasie, omdat hij voor mijn club uitkomt en omdat het een speler is met veel inzet en strijd.

Keeper Binnenland: Kenneth Vermeer / Nikolay Mihailov
Nikolay Mihailov, ik vind dat een keeper, de sluitpost van een team, groot moet zijn en uitstraling moet hebben,

Speler Buitenland: Xabi Alonso / Andrés Iniesta
Andres Iniesta, hij is voor mijn echt een complete speler. Hij kan goed aanvallen en verdedigen.

Keeper Buitenland: Joe Hart / Gianluigi Buffon
Gianluigi Buffon, hier heb ik wel eens iets van gehoord en de andere ken ik niet.

Stadion: de Arena / de Kuip
De Kuip, echt het mooiste stadion van Nederland. Ik ben hier ook regelmatig bij de open dag geweest dsamen met met vriendje Jay Ackermans. Ook heb ik er wedstrijden gekeken samen met mijn vader.

Truc: Schaar / Overstap
Overstap, dit vind ik een mooie actie om mijn tegenstander uit te spelen.

Gras: Echt Gras / Kunstgras
Echt Gras, kun je lekkere slidings op maken, dit op kunstgras niet aan te raden.

Andere sport: Tennis / Hockey
Hockey, dit spel lijkt het meest op voetbal en daarom zijn de spelregels te begrijpen.

Spelen: Buiten spelen / Binnen spelen
Ik vind het allebei wel leuk alleen als het hard regent dan toch graag binnen om bijv: playstation FIFA 13 te spelen met mijn vrienden.

Niek, bedankt voor de antwoorden en succes met voetballen!

De Moeite Waard
In 'De Moeite Waard' willen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en/of evenementen behandelen die volgens DSC extra aandacht verdienen. Deze keer willen we u graag informeren over de ontwikkelingen binnen de commissie communicatie.

Afscheid
Helaas heeft de commissie communicatie afscheid moeten nemen van Rick de Leeuw. Rick heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor de commissie en was onder andere verantwoordelijk voor alle mailingen die werden verstuurd. Tevens ondersteunde hij andere commissieleden bij de redactie van de website, het blauwe boek en de nieuwsbrief. Rick heeft zelf besloten om zijn werkzaamheden te beëindigen en dat vinden we uiteraard erg jammer. We zijn Rick dankbaar voor zijn inzet! De werkzaamheden van Rick zullen intern worden opgevangen.

Nieuw lid
Henk Hooijmans zal met onmiddellijke ingang de commissie communicatie komen versterken. Henk Hooijmans is zeer actief voor DSC en verzorgt al jarenlang het drukwerk. Door zijn zitting in de commissie, zullen we nog meer eenheid in al onze uitingen proberen te krijgen. We zijn dan ook zeer blij dat Henk zich bij de commissie heeft willen voegen.

Kort Nieuws
3e editie Voetbalschool Maasdriel, nu ook met keepersschool
Op vrijdag 1 maart gaat de derde editie van Voetbalschool Maasdriel weer van start. Daar waar eerste en tweede edities alleen bestemd waren voor voetballers is er nu ook specifiek plaats voor een keepers.De organisatie van de Voetbalschool Maasdriel is in handen van selectiespelers (1e en 2e elftal) van v.v. DSC uit Kerkdriel, aangevuld met externe professionals, waaronder ex-profvoetballers. KLIK HIER voor meer informatie

DSC U-11 deelnemer aan Gladbau Super-Cup 2013!
Op zondag 15 september zal een U-11 team van vv DSC deelnemen aan de Gladbau Super-Cup 2013 die wordt georganiseerd door DJK / VFL Giesenkirchen uit Mönchengladbach.

Dit toernooi wordt gespeeld in het Warsteiner Hockeypark stadion en biedt plaats aan 9.000 toeschouwers en is thuishaven van de Duitse hockeybond en het lokale american footballteam de Mönchengladbach Mavericks .

Waar in het verleden internationale artiesten als David Guetta, Sting en Guns N’Roses
hun opwachting maakten in dit multifunctionele stadion is voor de tweede toernooieditie een jeugdteam van vv DSC uitgenodigd om het op te gaan nemen tegen succesvolle jeugdafdelingen van amateurclubs uit Duitsland maar ook Betaald Voetbal Organisaties uit Nederland en Duitsland zijn vertegenwoordigd zoals SG Wattenscheid, Alemannia Aachen, VVV Venlo en Borussia Mönchengladbach.

Meer info: www.gladbau-cup.jimdo.com

Schema techniek trainingen jeugd
Nu de winterstop voorbij is zullen ook de techniek trainingen voor de jeugd weer hervat worden. Deze trainingen zullen worden verzorgd door Sjors Maas, Martijn Veldhuis en Ton Burg. Klik op onderstaande link om te zien wanneer je team deze training heeft.

KLIK HIER voor het schema

Hoofdtrainerschap
We zijn verheugd mee te kunnen delen dat het bestuur eind december het contract met DSC hoofdtrainer Erik Meulendijk met 1 jaar heeft verlengd. Daarmee ontstaat een periode van ruim 5 jaar en dat is voor DSC een langdurige en bijzondere samenwerking die we beiden met veel ambitie willen continueren. We wensen Erik heel veel succes en mooie resultaten toe!

Voetbalhumor
In de rubriek Voetbalhumor worden anekdotes, moppen of strips geplaatst. Dit is die typische droge voetbalhumor die iedereen waarschijnlijk wel herkent uit de kleedkamer.
Deze maand nogmaals enkele raadseltjes van Raoul Heertje uit het programma Vrienden van Van Swieten. Dit is het eerste programma dat totaal gewijd werd aan de voetbalhumor.

Oud-verdediger van ADO Den Haag die graag in de reclames speelt
Jeffrey van Asjemenou

Nieuwe aanwinst van PSG die in the Terminator speelt
David I’ll be Beckham

Trainer van Groningen die altijd erg asociaal is
Robert Maaskantje

Speler AS ROMA die doorgaat tot het bittere einde
Fransesco Totti er bij neer valt

Smerige spits van PSG
Zlatan Ibrahimovicpeuk

Driemalig Gouden Bal-winnaar die altijd bij het tankstation staat
Benzinedine Zidane

Oud-keeper Feyenoord die Duitsers altijd de verkeerde kant opstuurt
Henk Timmer gerade aus

Vorige keer bleven reacties uit, maar heeft u zelf nog goede suggesties mailt u deze dan naar scoren@vvdsc.nl onder vermelding van Voetbalhumor. De beste zullen in de volgende nieuwsbrief vermeld worden. U mag natuurlijk ook de namen van DSC-leden gebruiken.

In Gesprek Met
Enkele weken geleden werd het bekend dat hoofdtrainer Erik Meulendijk zijn contract heeft verlengd voor nog een seizoen. Voor ‘Scoren!’ een ideaal moment voor een kort interview met de hoofdtrainer. Deze maand zijn we dan ook ‘In Gesprek Met’ Erik Meulendijk.

Erik, ten eerste van harte gefeliciteerd met het verlengen van je contract bij deze mooie club. Momenteel ben je al  4,5 jaar hoofdtrainer bij vvDSC. De belangrijkste vraag is natuurlijk of je ernaar uitkijkt om er nog een jaar aan vast te plakken?
Natuurlijk! Anders had ik ook niet verlengd. Als ik zelf niet meer gemotiveerd ben om een spelersgroep te begeleiden dan heeft een verdere samenwerking ook geen nut. Maar ik heb veel vertrouwen in de spelersgroep en er zit nog steeds veel groei in. Dit is de laatste weken ook goed te zien op het veld.

Het besluit om te verlengen kwam pas laat naar buiten. Wat was de reden dat dit langer duurde?
Het was nog onduidelijk of we in eerste instantie met elkaar verder wilde gaan, omdat de  samenwerking toch al 4,5 jaar duurt. Dit is best lang voor een hoofdtrainer. Momenteel heeft vvDSC een nieuwe Technische Commissie en voor mij is het ook allemaal nog nieuw in de trainerscarrousel. Beide waren we dus aan het rondkijken naar nieuwe opties en uitdagingen. Voor beide partijen is dit dan ook een leerzame periode geweest, maar uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat verlengen voor de beste optie is.

Uiteindelijk is er een verlenging voor 1 jaar uitgekomen. Wat is je doelstelling voor zowel vvDSC 1 als vvDSC 2?
De doelstelling voor DSC 1 is duidelijk. Volgend jaar willen we een prijs pakken in de vorm van een periode of gewoon het echte kampioenschap. Qua voetbal hebben we laten zien dat we voor geen ploeg onder hoeven doen. Het verschil tussen welke prijs het wordt hangt samen met de selectie. Als deze minstens intact blijft kunnen we hoge ogen gooien. Aan de hand van de selectie zal ook de doelstelling van het 2e bepaald worden. Dit jaar gaat het erg goed. Ondanks dat we een erg smalle selectie hebben, draait het 2e bovenin mee en is de sfeer uitstekend.