Trainingsschema
Slecht-weer Bekijk schema

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs
terug naar overzicht

Januari 2011

Van de bestuurstafel
Ook in de nieuwsbrief willen we het bestuur graag de ruimte geven om hun zegje te doen. Daarom in deze editie het woord aan het bestuur in; 'Van de bestuurstafel'.

Gelukkig nieuwjaar
Beste leden, vrijwilligers, supporters, ouders en alle anderen die DSC een warm hart toedragen!

Allereerst wil ik namens het Bestuur van vvDSC iedereen zowel zakelijk, prive en niet in de laatste plaats ook sportief een voorspoedig , gelukkig en gezond 2011 toewensen.

Voordat ik namens het Bestuur iets over 2011 schrijf is het altijd goed om even terug te kijken naar het afgelopen jaar.
Een jaar waarin veel bereikt is maar waarin ook teleurstellingen en tegenvallers te noteren zijn geweest.

Om met de positieve zaken te beginnen;
Het kampioenschap van DSC 1 , de promotie van A1, de 12 jeugdkampioenen waaronder die van het nieuwe meisjesteam. De nieuwe kunstgrasvelden die ons veel meer mogelijkheden geven, zeker nu onze vereniging blijft groeien. De techniek- en looptrainingen die gestart zijn, zijn voor DSC basisverhogend en zullen in de toekomst zijn vruchten moeten gaan afwerpen. Zeker ook de ontwikkeling van ons kader mag niet onvermeld blijven. In het bijzonder de diplomering van Ton Schreuders en Cor Pels en Arjan Baggerman tot keeperstrainers met hoofdklassenivo. Tot slot is Vissers Advocatuur als 3e hoofdsponsor aan DSC verbonden.
Voor DSC blijven sponsoren erg belangrijk en daarom mogen wij hier erg tevreden mee zijn !

Teleurstellingen en tegenvallers waren het bestuursbesluit om A1 terug te moeten trekken uit de Hoofdklasse A en het moeten royeren van 2 A spelers. Er waren 2 inbraken te noteren. Verder het terugtreden van de penningmeester vlak voor de ALV . Inmiddels kan ik u melden dat de ALV opnieuw ingepland is. Deze zal op 17 januari om 20.30 uur plaatsvinden.

Een bijzonderheid was ook het terugtreden van Ko Hooijmans in mei, na 13 jaar bestuurslid te zijn geweest , waarvan 8 jaar als voorzitter. Ko is daarom de titel Lid van Verdienste toegekend.

Kijkend naar 2011 zijn er doelen die we willen bereiken op het gebied van behoud van DSC 1 in de 3e klasse, promotie van DSC 2, het doorontwikkelen van de jeugd als fundament van de vereniging en het vergroten van de samenwerking van de leden met de commissies, met het bestuur en onderling. Initiatieven door leden zijn al in gang gezet en zo moet het ook, de vereniging is van ons allemaal !
Want al zijn we al een aardig grote vereniging, we zullen met zijn allen de schouders er onder moeten blijven zetten om er telkens weer iets goeds of er zelfs iets beter van te maken. Er moet een nieuwe voorzitter gekozen worden, een bestuurslid accommodatie, communicatie en een nieuwe penningmeester dient gevonden te worden. Ook zullen we op het gebied van de accommodatie nog vele verbeteringen moeten realiseren waaronder de extra kleedkamerunits, maar zeker ook de instandhouding en verbetering van de huidige accommodatie. De verplaatsing van de accommodatie laat ik daarbij buiten beschouwing omdat de gemeente pas in mei of juni daar verder over wil spreken.

Tot slot rest mij u hier hartelijk te danken voor uw inzet het afgelopen jaar en ik hoop dat we met elkaar een succesvol en gezellig sportief jaar zullen beleven.
Namens het Bestuur van vvDSC
Waarnemend Voorzitter
Arnold Verbeek

Algemene Leden vergadering
Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 17 januari om 20.30 in onze kantine.

Conform artikel 15 lid 5 van onze statuten zijn de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Opening door de waarnemende voorzitter;
2. Mededeling binnenkomen stukken door de secretaris;
3. Vaststellen van de notulen d.d. 07 December 2009;
4. Jaarverslag van het bestuur. Deze stukken treft u 2 weken voor de vergadering ter inzage in de kantine;
5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar door de penningmeester;
6. Verslag kascommissie;
7. Vaststelling van de begroting;
8. Voortgang verplaatsing sportcomplex
9. Bestuurssamenstelling;
Aftreden en herkiesbaar is de heer Arnold Verbeek. Hij stelt zich herkiesbaar voor de functie van voorzitter. Het bestuur draagt de heer Siebert van Hooft voor om zitting te nemen in het bestuur. Leden kunnen geen nieuwe bestuursleden naar voren schuiven als bestuurder. Dit dient te geschieden door middel van een voordracht voorzien van tien handtekeningen van seniorenleden. Dit schriftelijke voordracht dient voor aanvang van de ledenvergadering overhandigd te zijn aan de secretaris
10. Rondvraag
11. Sluiting

Lief & leed
Sinds het jubileumjaar 2007 schenken we pas aandacht aan jubilea en hopen er een mooie traditie van te maken.
Het doet vv DSC dan ook veel genoegen om 25 leden te huldigen ivm hun 50, 40 en 25 jarig lidmaatschap. Dit heeft plaatsgevonden op de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2011. De leden die verhinderd waren zullen op een nog af te spreken moment hun insigne en presentje ontvangen .

Onlangs vierden de gebroeders, Michel en Rudolf, Wijgergangs hun 50e verjaardag. Van harte proficiat! Aart van der Werf opende recent met zijn businesspartner van Online Identity Webontwikkeling een kantoor aan de Graaf Ansfriedstraat. Heel veel succes !

Sponsor in beeld
De sponsoren die hebben meegewerkt aan de gezellige kerstdraaimiddag zijn Wim van Eldik, Hooijmans Compost, Mmachiel van Namen, Natuurlijk Kersvers, Johan van Houten Champignons, Siebert van Hooft Champignons, Bloemenhuis Jolene, Slagerij Gijs Sars en Groente & Fruit handel Jeroen Verhoekx. Aan allen hartelijk dank voor jullie bijdrage !

EVVM schonk DSC 50 pionnen voor de trainingen en Bouwbedrijf H. Goesten BV schonk DSC 20 m2 vloertegels voor de kleedkamerunits. Aan beide bedrijven onze hartelijke dank !

Lid aan het woord
In de rubriek; ‘Lid aan het woord...’, stellen we enkele korte vragen aan een lid van DSC.
In deze editie is het de beurt aan jeugdspeler Brian van Heesch om een aantal vragen te beantwoorden.

Hey Brian, Stel je zelf eens aan de lezers van ‘Scoren!’ voor
Hallo allemaal. Ik ben Brian van Heesch, ik ben 9 jaar en ik kom uit Kerkdriel. Heel mijn familie is lid van DSC want mijn vader is Ad van Heesch en die keept bij het 8e, mijn moeder is Connie van Heesch en die speelt bij DA2 en mijn broertje is Robin van Heesch. Hij speelt in de F4.

Wat doe je voor school?
Ik zit nu op de MGR Zwijsenschool in Kerkdriel. Ik zit al in groep 5 bij meester Max Goesten.

In welk elftal speel je?
Ik ben de keeper van de E3. Ik vind dat ik echt een super leuk team heb. Mijn trainers zijn Constant van Oers en Rick de Leeuw. De leider van ons elftal is Rini van de Meijden.


Hoe is het eerste het eerste seizoenshelft van je team verlopen?
De eerste seizoenshelft is echt heel goed gegaan. We zijn bovenaan geëindigd maar hebben de competitie niet uit kunnen voetballen door het hele slechte weer. Dat vind ik heel erg jammer.

Wat vind je zo leuk aan voetbal?
Ik vind de gezelligheid in de ploeg het leukst aan het voetbal. Verder vind ik het heel leuk dat je in een team voetbalt met andere kinderen.

Wat is je favoriete prof club?
Barcelona is de allerbeste club van de wereld. Zij spelen heel goed voetbal en passen heel veel over.

Wie is je favoriete voetballer?
Ik vind Messi de allerbeste voetballer en Valdés de allerbeste keeper van de wereld. Zij spelen ook allebei bij Barcelona.

Wat wil je later worden?
Wat ik later wil worden weet ik nog niet zo goed. Wat ik wel weet is dat ik een hele goede keeper wil worden die nog lang bij DSC blijft keepen.


Kort nieuws
Afschrijving Automatische Incasso
Voor leden aangemeld in het seizoen 2010/2011 zijn de contributie bedragen afgeschreven op 3 januari 2011. Dit omdat de aanmeldingen per abuis niet zijn doorgegeven aan mij. Voor degene die gekozen hebben voor betaling per kwartaal wil dit zeggen dat er op 3 januari ineens 3 termijnen werden afgeschreven. Excuses voor dit ongemak.

Wedstrijd verslagen
Al sinds vorig seizoen zijn er op de website van DSC iedere week veel nieuwe wedstrijd verslagen te vinden. Al deze verslagen worden gemaakt door enthousiaste leiders of trainers van het desbetreffende elftal. Ben jij leider, trainer of supporter van een team en zou je ook graag je wedstrijd verslag met ons delen? Stuur dan snel een email naar webmaster@vvdsc.nl. De webmasters zullen er vervolgens voor zorgen dat je op de website kunt inloggen om het verslag online te plaatsen.

Nieuwe spelerspassen
Nadat we vorige keer al melding maakten van het feit dat de eerste generatie spelerspassen is bijna aan het einde van haar levensduur zijn gekomen, kunnen we melden dat we in de winterstop een 2e verzoek van de KNVB ontvangen hebben.

We verzoeken de leden die een verzoek daartoe zullen ontvangen een nieuwe pasfoto en € 3,50 in te leveren. Wil je geen pas meer, meld dat dan ook even.
Graag uw medewerking.
De jeugd wordt gevraagd deze foto en bijdrage bij Hans Verhoeven in te leveren, senioren kunnen dit bij Harald Zomers doen.

De moeite waard
In 'De Moeite Waard' willen we gebeurtenissen behandelen die volgens DSC extra aandacht verdienen. Deze keer willen we alle belangrijke gebeurtenissen in de maand December en Januari onder de aandacht brengen.

December
December was een zeer bewogen maand voor DSC. Hoewel er geen officiële wedstrijd op het sportpark van DSC is gespeeld, was er genoeg te beleven. Allereerst was het Sinterklaas die op twee verschillende dagen een bezoek aan onze club heeft gebracht. Zowel de F-pupillen als de Senioren werden verrast met een bezoek van de goedheiligman. Uiteraard kwam De Sint niet met lege handen aan en verraste hij de F-pupillen met een leuk presentje en de Senioren met een hele leuke rijm. Beide avonden waren dan ook heel erg geslaagd.

In December werd ook het jaarlijkse kersttoernooi weer georganiseerd. Alle jeugdleden konden zich inschrijven om tijdens de kerstvakantie voor de felbegeerde 1e plaatsen te strijden. Dit werd dan ook massaal gedaan waardoor ook deze editie van het jaarlijks terugkerende kersttoernooi een succes was.

Januari
Hoewel de maand Januari pas begonnen is, heeft de eerste activiteit op het sportpark al weer plaatsgevonden. Op 2 Januari vond in de kantine van onze vereniging de nieuwjaarsreceptie plaats. Met medewerking van Party Royale is het een zeer geslaagde middag geworden waarbij wij ook nog een aantal jubilarissen hebben mogen eren.

Voetbalhumor
Niets zo leuk dan voetbalhumor. Dat vind de redactie van 'Scoren!' nou ook waardoor we hier een maandelijks item aan wijden. In de maandelijks nieuwsbrief vermaken we u met leuke voetbal anekdotes, quotes, foto's en moppen.

Deze week een anekdote van een wel heel vreemde gebeurtenis dat zich afspeelde in Duitsland.

Duitse clubs verzinnen wedstrijd compleet bij elkaar!
Twee Duitse clubs hebben een boete aan hun broek gekregen voor het doorgeven van een resultaat van hun onderlinge wedstrijd, terwijl ze die helemaal nooit gespeeld hebben.

SV Mühlenbeck II en Birkenwerder BC hadden elkaar moeten treffen voor de competitie, maar Mühlenbeck kon niet meer dan zes man op het veld brengen. Omdat ze dat op een reglementaire boete van 100 euro zou komen te staan, besloten ze het maar op een accoordje te gooien met de tegenstander.

Er werd een 6-0 nederlaag aangeboden, en daar was Birkenwerder wel voor te porren. De 18-jarige scheidsrechter die de partij had moeten fluiten, deed er ook niet al te moeilijk over. Vlotjes zette hij zijn handtekening onder het wedstrijdformulier, die keurig een 2-0 ruststand meldde, en zelfs het aantal "bezoekers".

Ze hadden echter buiten de echte bezoekers gerekend. Eén supporter die gewoon was komen opdagen voor de match en hoorde wat er aan de hand was, was er zo ziek van dat hij de plaatselijke sportautoriteiten inlichtte. Die waren minder over de deal te spreken.

Het resultaat was een verliespartij voor beide clubs en een boete voor fraude: 175 euro voor Birkenwerder en 200 euro voor Mühlenbeck.

Pikant genoeg kwam daar ook nog eens een reglementaire boete van 100 euro voor beide teams bij, wegens het niet op de been brengen van genoeg spelers.