Trainingsschema
Standaard Bekijk schema (pagina 1)

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs
terug naar het nieuwsarchief

Update rubbergranulaat en kunstgras (2)

Naar aanleiding van enkele nieuwsberichten heeft het gesprek over rubbergranulaat in kunstgrasvelden wederom een vervolg gekregen. De koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk heeft namelijk aangifte gedaan vanwege het gebruik van rubberkorrels op en onder sportvelden. De organisatie stelt dat sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers strafbaar zijn, omdat het rubber zware metalen zouden lekken in de bodem. Het televisieprogramma ZEMBLA, zal op 11 oktober aanstaande over de achtergronden van deze aangifte en de mogelijke milieurisico’s van het gebruik van dit rubbergranulaat een programma uitzenden.

Het RIVM concludeerde vorig jaar na onderzoek dat sporten op kunstgras met de korrels veilig voor de gezondheid is. Recycling Netwerk, een coalitie waarbij onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn aangesloten, gaat het echter om de gevolgen voor het milieu.

Standpunt RIVM
De belangrijkste conclusie van een eerdere studie van RIVM (2007) was dat milieunormen voor water en grondwaterkwaliteit op termijn zouden kunnen worden overschreden. “Er is berekend dat het tientallen jaren duurt voordat zink het grond- of oppervlaktewater water bereikt. Zink wordt namelijk vertraagd doordat het bindt aan de lava-laag en de bodem onder het veld. Over de binding van zink aan lava was in 2007 niets bekend, daarom is uitgegaan van een worst-case aanname waarin lava géén zink bindt. Uit latere onderzoeken blijkt dat zink wel aan de lava-laag bindt en dat zou betekenen dat zink langer in de ondergrond vastgehouden wordt en minder snel het (grond) water bereikt dan in onze studie uit 2007 is beschreven. Het zou ook tientallen jaren langer duren voordat waterkwaliteitsnormen worden overschreden. Aan de geschatte maximum concentratie die zink in grond- en oppervlaktewater kan bereiken verandert echter niets. De zink-concentraties blijven ver onder de normen voor drinkwaterkwaliteit. Wij staan nog steeds achter deze conclusie. Het RIVM heeft geen nieuwe informatie over mogelijke effecten van zink uit rubbergranulaat op het milieu,” stelt het RIVM.

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er aangifte is gedaan door Recycling Netwerk en de aangifte te bestuderen op aanknopingspunten voor eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Er is inmiddels onder andere met het RIVM, het ministerie van I&M, VNG, producenten en aannemers contact gezocht. Wanneer er meer duidelijkheid is zal dat via de website gecommuniceerd worden.

Informatie
Mochten er naar aanleiding van dit artikel nog vragen zijn dan kan via de website van Vereniging Sport en Gemeenten (www.sportengemeenten.nl) het dossier over kunstgrasvelden benaderd worden. Dit zal waar nodig aangevuld worden met actuele informatie over de milieuvraagstukken.