Trainingsschema
Standaard Bekijk schema

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs

Afmelden als lid ?

Dat vinden we jammer! Opzeggen dient te gebeuren bij de secretaris.

U dient eventueel de achterstallige schulden te voldoen en mede de in bruikleen verkregen goederen in goede staat in te leveren.

Kinderen die in de O8, O9, O10, O11, O12 en bij de Kanjers voetballen kunnen per half jaar opzeggen.

De contributie incasso stopt op de eerste dag van het nieuwe half jaar.
Er wordt geen restitutie gegeven op het lopende half jaar .

Alle overige leden gaan het lidmaatschap aan voor één heel seizoen en dienen zich jaarlijks vóór 15 juni bij de secretaris af te melden. Indien dit nadien gebeurt behoudt DSC zich het recht voor de reeds betaalde kosten aan de KNVB op het lid te verhalen dat te laat opgezegd heeft.

Vragen?
Dan verzoeken we u om niet te bellen, maar een email te sturen naar penningmeester@vvdsc.nl

Afmeldformulier

U kunt zich ook afmelden via onderstaand formulier:
Naam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail: Opmerking: